Kom som du är!

Vi är en kyrka mitt i Hjo för alla åldrar. Oavsett om du är uppvuxen i en kyrka eller aldrig satt din fot i en så hoppas vi att du ska känna dig som hemma. Vår längtan är att få se människors liv bli förvandlade i mötet med Jesus. Han är centrum i allt vi gör och det som vi vill förmedla.

Välkommen med!

VÄLKOMMEN TILL HJO PINGST

Nu söker vi en ny barn och ungdomsledare!!

Vad betyder tron och vad är det att vara kyrka?

Lyssna till två filmer om hur andra upplever tron och vad det är att vara en del av en kyrka.

2 Petr 1:5-8

Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt.