Välkommen till Hjo Pingst

Du hör hemma här

Vi är en kyrka mitt i Hjo för alla åldrar. Oavsett om du är uppvuxen i en kyrka eller aldrig satt din fot i en så hoppas vi att du ska känna dig som hemma. Vår längtan är att få se människors liv bli förvandlade i mötet med Jesus. Han är centrum i allt vi gör och det som vi vill förmedla. Höjdpunkten under veckan är när vi kommer samman för att fira gudstjänst varje söndag.

Gudstjänst

alla söndagar

Sveavägen 8

KYRKA IDAG

är temat för gudstjänsterna just nu.

Vad är tanken med kyrkan?

Hur är vi en kyrka för alla generationer?

Hur är vi kyrka i den här tiden?

1 Petr 2:4

När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge.