På gång


GUDSTJÄNST ALLA SÖNDAGAR

SE KALENDER NEDAN

Kyrka idag

är temat för gudstjänsterna just nu.

Vad är tanken med kyrkan?

Hur är vi en kyrka för alla generationer?

Hur är vi kyrka i den här tiden?

sönda´16

- bön & lovsång

- predikan

- dialogsamtal

Under några söndagar ändrar vi gudstjänstform

& gudstjänsttid till kl. 16.00!

Se kalendern.

JUNI

forts. vecka 22

Sö 2 jun 10.30 Bön- och lovsångs-

gudstjänst

Ge oss idag det

bröd för dagen

som kommer

Nattvard

Fika


Vecka 23

Ti 4 jun 19.00 Bön

Sö 9 jun 10.30 Gudstjänst

Veronica Åsebrant

Kyrka idag - Vidrörd av Guds ande

Fika


Vecka 24

Ti 11 jun 19.00 Bön

Sö 16 jun 10.30 Gudstjänst

Veronica Åsebrant

Kyrka idag – sänd

Picknick i Stadsparken efteråt,

med egen fikakorg.


Vecka 25

Hänvisning till Nyhemsveckan


Vecka 26

Sö 30 jun 16.00 Cafégudstjänst

Arne Eriksson

Tillsammans med Betania N FågelåsJULI

Vecka 27

Sö 7 jul 18.00 Gudstjänst på

Missveden med Missionskyrkan

Ta med egen fikakorg.Vecka 28

Sö 14 jul 12.30 Musikgudstjänst

i Stadsparken med Nils-Börje Gårdh.

Plats: Slöjdmässans café & matsställe.


Vecka 29

Sö 21 jul 16.00 Cafégudstjänst

Sven Atterlöf

Fika.


Vecka 30-31

Konferens i Lämmagården

v. 30 Talare: Tigleth Malkey

Fr 26 jul 19.00

Lö 27 jul 19.00

2 22.00

Sö 28 jul 18.00

Servering alla kvällar


v. 31 Talare: Ingemar Helmner

Fr 2 aug 19.00

Lö 3 aug 19.00

22.00

Sö 4 aug 18.00

Servering alla kvällarAUGUSTI

Vecka 32

Sö. 11 aug 16.00 Cafégudstjänst

Åke Settergren


Vecka 33

Sö. 18 aug 10.30 Bön och lovsångsgudstjänst

Förlåt oss våra skulder. Nattvard

Fika....mer info kommer..