På gång

STARTAR I HÖST

samtalsgrupp i existensiell hälsa på hjocanhelp

Vi samtalar utifrån WHO´s åtta kärnområden för existensiell hälsa; Upplevelse av sammanhang, Andlighet, Tillit, Meningen med livet, Upplevelse av helhet, Harmoni och inre lugn, Upplevelse av förundran och hopp.

ALPHA FÖR SENIORER

Alpha är en grundkurs i kristen tro som hålls över hela världen rakt igenom variationer av kyrkor och samfund.

BOKCIRKEL FÖR DIG SOM VILL LÄRA DIG MER SVENSKA

Vi läser böcker tillsammans och samtalar.

Vecka 37

Ti. 14/9

19.00 Bönevandring. Samling i kyrkan.


On. 15/9

14.00 Sygruppen


17.30 JoD fr åk 2


19.30 Bokcirkel


Fr. 17/9

18.00 Fredagshäng fr. åk7


Sö. 19/9

10.30 Gudstjänst. Predikan: Dennis Hjalmarsson.

"Församling i tillbedjan. Vad tillber jag?"

vecka 38

Ti. 21/9

19.00 Bön i kyrkan


On. 22/9

17.30 JoD fr åk 2

19.30 Bokcirkel


Sö. 26/9

10.30 Gudstjänst. Predikan: Veronica Åsebrant

"Kom till Jesus med tacksamhet och förväntan"

Nattvard. Församlingsmöte efter fikat.


15.00 Gemensam promenad från kyrkan till Knäpplans gård där vi bjuds på fika.

vecka 39

Hemgruppsvecka med bön i hemgrupperna.


On. 29/9

15.00 Start Alpha för seniorer.

Obs! Anmälan, se verksamheter.

17.30 JoD fr åk 2

19.30 Bokcirkel


To. 30/9

14.00 Dagträff


Fr. 1/10

18.00 Gemenskapskväll

Servering av Hamburgare utanför kyrkan. 19.00 Andakt.Sö. 3/10

10.30 Gudstjänst Rigmor Holst. "Nära Jesus i stormen."

vecka 40

Ti. 5/10

19.00 Bön i kyrkan

On. 6/10

14.00 Sygruppen

17.30 JoD

19.30 Bokcirkel


To. 7/10

18.30 Start Samtalsgrupp på Hjo Can Help.

Obs! Anmälan, se verksamheter.


Fr. 8/10

18.30 Fredagshäng


Sö. 10/10

10.30 Gudstjänst Maria Ahlriksson.

"Nära Jesus - när livet inte blir som vi har tänkt oss"

vecka 41

Ti. 12/10

19.00 Bönevandring. Samling utanför kyrkan.


On. 13/10

17.30 JoD fr åk 2

19.30 Bokcirkel


Fr. 15/10

18.00 Gemenskapskväll

Servering av Hamburgare utanför kyrkan. 19.00 Andakt.


Sö. 17/10

10.30 Gudstjänst. Veronica Åsebrant

"En dåre för Guds skull". Nattvard.

Vecka 41

Ti. 19/10

19.00 Bön i kyrkan


On. 20/10

14.00 Sygruppen

17.30 JoD fr åk 2

19.30 Bokcirkel


Lö. 23/10

"En dag i tillbedjan" med Marina Andersson

14.30 Fika - semiarier - bön

18.00 Kvällsmöte


Sö. 24/10

10.30 Gudstjänst med kören Apellen.

Gudstjänst varje söndag 10.30

Har du några frågor eller vill samtala med någon?

Vi befinner oss i en tid då vi behöver varandra.

Behöver du någon att be tillsammans med?

Att samtala om livet, ställa frågor eller få förbön?

Hör av dig till oss!

Bön för Corona pandemin

skriven av Sveriges kristna råd

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande.


I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa.


Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.


Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.


I Jesu namn.

Amen.

Den som bor i den Högstes skydd

och vilar i den Väldiges skugga,

han säger: "Herren är min tillflykt och min borg,

min Gud, som jag förtröstar på."

Psalm 91