På gång

gudstjänster februari

websändningar på hemsidan

Sö. 7/2 10.30

Predikan Veronica Åsebrant

Sätt ditt hopp till Gud

Sång och musik: Anna-Lena Martinsson


Sö. 14/2 10.30

Predikan: Marie Knutsson

Gå med Gud

Sång & musik: Eva Kihlström


Sö. 21/2 10.30

Predikan: Veronica Åsebrant

Gud reser upp

Sång & musik: Agnes Frick


Ti. 23/2 19.00

Bön och lovsång

19.30 Zoom möteSö. 28/2 10.30

Predikan: Hanna Sköld

Gud kallar

Sång och musik:

Lillemor Färnestav, Elisabeth och Staffan Nilsson, Carina Thimberg, Claes Svensson


Ti. 2/3 19.00

Bön och lovsång.

19.30 Zoom möte


Sö. 7/3 10.30

Nattvardsgudstjänst.

Veronica Åsebrant.


Ti. 9/3 19.00

Bön och lovsång.

19.30 Zoom möte


Sö. 14/3 10.30

Predikan: Lillemor Färnestav

Föröka och förvalta dina gåvor.

Sång och musik:

Claes Svensson

Carina Thimberg


Böneperiod 22/2 - 14/3

Websänd bön

23/2, 2/3, 9/3 19.00

och zoom 19.30

Från och med 22/2 & 3 veckor framåt vill vi uppmana särskilt till bön i vår församling. En böneperiod då vi söker Gud tillsammans även om vi inte ses fysiskt. Så var med du också och anslut dig till att gemensamt be för vår församling, varandra och för vår stad. I foldern nedan hittar du gemensamma bibelord och böneämnen för varje dag.

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland. Folkhälsomyndigheten i Västra Götaland har skärpt råden. Utifrån dessa råd så har vi valt att inte ha några samlingar i kyrkan.Eventuella ändringar kan komma med kort varsel utifrån aktuella restriktioner från myndigheterna på grund av Covid 19. Vi webbsänder därför just nu alla våra andakter, gudstjänster och predikningar här och delvis på facebook.

Har du några frågor eller vill samtala med någon?

Vi befinner oss i en tid då vi behöver varandra.

Behöver du någon att be tillsammans med?

Att samtala om livet, ställa frågor eller få förbön?

Hör av dig till oss!

Bön för Corona pandemin

skriven av Sveriges kristna råd

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande.


I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa.


Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.


Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.


I Jesu namn.

Amen.

Den som bor i den Högstes skydd

och vilar i den Väldiges skugga,

han säger: "Herren är min tillflykt och min borg,

min Gud, som jag förtröstar på."

Psalm 91