På gång


Gudstjänst söndagar 10.30

Välkommen till våra gudstjänster!


vecka 19

Ti. 10/5

19.00 Bön i kyrkan


Lö. 14/5

8.00 Städdag med frukost


Sö. 15/5

10.30 Gudstjänst Veronica Åsebrant. "Sann identitet"

Nattvard. Fika. Församlingsmöte

vecka 20

HEMGRUPPSVECKA MED BÖN I HEMGRUPPERNA


On. 18/5

14.00 Sygruppens avslutning


Sö. 22/5

10.30 Gudstjänst Ulf Rånge

"Ingenting är omöjligt för Gud".

Fika

VECKA 21

Ti. 24/5

19.00 Bön i kyrkan


Sö. 29/5

10.30 Gudstjänst Veronica Åsebrant

" Lev ett liv i väntan och förväntan"

Fika

VECKA 22

Ti. 31/5

19.00 Bönevandring. Samling i kyrkan


Sö. 5/6

10.30 Pingstdagsgudstjänst Åke Settergren

"Behovet av Guds ande och utrustning"

Vecka 23

Ti. 7/6 19.00 Bön i kyrkan


Sö. 12/6 Utlykt till Lugnås Pingstkyrka & Kinnekulle

8.45 Samling utanför kyrkan för gemensam avfärd. Bränslekostnad delas i vardera bil.

10.30 Gudstjänst i Lugnås pingst

15.00 Lunch på Kinnekulle

145:- vuxen 75:- barn

ANMÄLAN på

lista i kyrkan samt

mer info.vecka 24

Ti. 14/6

19.00 Bönevandring


Sö. 19/6

10.30 Gudstjänst med nattvard. Christer Zethson

Bokrelease vid fikat med Christer Zethsons bok

"Trygg tro i en tuff tid"

PMU:s insamling för nödhjälp till ukraina

FN:s flyktingorgan UNHCR varnar för att de humanitära konsekvenserna kommer att bli katastrofala. Genom PMU:s globala nätverk har de möjlighet att stötta människor som nu drabbas. Behoven är stora och befaras bli enorma.


Vill du vara med och ge?


Swish: 9000506

Plusgiro: 900050-6

Märk gåvan: Ukraina

Har du några frågor eller vill samtala med någon?

Vi befinner oss i en tid då vi behöver varandra.

Behöver du någon att be tillsammans med?

Att samtala om livet, ställa frågor eller få förbön?

Hör av dig till oss!

var med och be för ukraina

om beskydd för folket och för fred

PSALM 46 :8-12

Herren Sebaot är med oss,

Jakobs Gud är vår borg.

Kom och se Herrens verk,

häpnadsväckande saker

gör han på jorden.

Han stillar strider över hela jorden,

han bryter bågen

och bräcker spjutet,

bränner upp vagnarna i eld. "Bli stilla och besinna

att jag är Gud,

upphöjd bland folken,

upphöjd på jorden."

Herren Sebaot är med oss,

Jakobs Gud är vår borg.