På gång


Gudstjänst varje söndag 10.30

OBS!! 5/12

endast eftermiddagssamling barnsamariten

Vill du vara med och sjunga i kören?

8/12 19.00- 21.00 Övning Hjo församlingshem

1/1 Övning fr kl. 15.00 i Hjo kyrka

inkl. fika

Vecka 48

Ti. 30/11

19.00 Bön i kyrkan


On. 1/12

14.00 Sygruppen

17.30 JoD fr åk 2

19.30 Bokcirkel


Sö. 5/12 16.00

Insamlingsdag Barnsamariten

UTSTÄLLNING Konst, hantverk till salu. Alla intäkter & insamling går oavkortat till Barnsamariten. Martin Larsson informerar om Barnsamaritens arbete.

vecka 49

Ti. 7/12

19.00 Bönevandring. Samling utanför kyrkan


On. 8/12

17.30 JoD fr åk 2. Julavslutning.


Fr. 10/12

17.30 Gemenskapskväll, servering.

18.30 Andakt


Sö. 12/12

10.30 Gudstjänst. Veronica Åsebrant

Dop. Nattvard.


UTSTÄLLNING Konst, hantverk till salu.

Alla intäkter & insamling går oavkortat till Barnsamariten. Martin Larsson informerar

om Barnsamaritens arbete.

vecka 50

Hemgruppsvecka med bön i hemgrupperna


On. 15/12

14.00 Sygruppen. Julavslutning.


Sö. 19/12

Grötlunch med andakt.

jul & Nyår

Sö. 26/12 Annandag jul

17.00 Julens sånger


1/1 Nyårsdagen i Hjo kyrka

18.00 Minns du sången med Anders Jaktlund.

OBS!! Covid- pass krävs vid entré.

2022

VECKA 1

Sö. 9/1

10.30 Gudstjänst. Conny Brännberg

vecka 2

Ti. 11/1

19.00 Bön i kyrkan


Sö. 16/1

10.30 Kick-off 2022. Visionsgudstjänst Veronica Åsebrant. Nattvard. Servering. Årsmötet efter.

vecka 3

Hemgruppsvecka med bön i hemgrupperna.


Sö. 23/1

10.30 Gudstjänst Veronica Åsebrant

vecka 4

Ekumenisk bönevecka

12.00 Lunchbön varje dag i Hjo kyrka

med lunchservering


On. 26/1

17.30 JoD-start


Sö. 30/1

10.30 Gudstjänst Dan Kihlström

Har du några frågor eller vill samtala med någon?

Vi befinner oss i en tid då vi behöver varandra.

Behöver du någon att be tillsammans med?

Att samtala om livet, ställa frågor eller få förbön?

Hör av dig till oss!

Bön för Corona pandemin

skriven av Sveriges kristna råd

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande.


I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa.


Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.


Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.


I Jesu namn.

Amen.

Den som bor i den Högstes skydd

och vilar i den Väldiges skugga,

han säger: "Herren är min tillflykt och min borg,

min Gud, som jag förtröstar på."

Psalm 91