På gång


Gudstjänst söndagar 10.30


Välkommen till våra gudstjänster!


vecka 42

Ti. 18/10

19.00 Bibel och samtal. Veronica Åsebrant


On. 19/10

13.30 Sygruppen

17.30 JoD


Lö. 22/10 -23/10

Ekumenisk Bibelhelg i Pingstkyrkan

med Anders Göranzon Svenska Bibelsällskapet

Mer info i kommande annonsering.

vecka 43

Ti. 25/10

19.00 Bön i kyrkan


On. 26/10

17.30 JoD


To. 27/10

14.00 Ekumenisk dagträff i Hjo Pingstkyrka

Tina Manzoor, Mölltorp, Rapha Mission visar bilder och

berättar om arbetet i Pakistan. Sång & musik. Servering


Sö. 30/10

10.30 Gudstjänst Tobias Sunnerdahl från Apologia

"Tro och vetenskap". Information av Mikael Bister.

Pop-up kör. Nattvard. Söndax. Fika

VECKA 44

Ti. 20/9

19.00 Bibel och samtal Rigmor Holst


On. 21/9

13.30 Sygruppen

JoD har lovuppehåll


Sö. 6/11

10.30 Gudstjänst "Sånger om himlen"

Veronica Åsebrant. Marianne Holst mfl.

Söndax . Fika


vecka 45

Hemgruppsvecka med bön i hemgrupperna


On. 9/11

17.30 JoD


Sö. 13/11

10.30 Gudstjänst Appellen medverkar

Ingen Söndax Fika. Församlingsmöte

vecka 46

Ti. 15/11

19.00 Bibel och samtal Rigmor Holst


On. 16/11

13.30 Sygruppen

17.30 JoD


Fr. 18/11

19.00 Gemensam lovsångskväll i Hjo kyrka

Arr: Hjo kyrkor


Sö. 20/11

10.30 Gudstjänst Mikael Tilly

Söndax. Fika

vecka 47

Ti. 22/11

19.00 Gemensam bön i Betania N Fågelås


On. 23/11

17.30 JoD-avslutning


Sö. 27/11 1:a Advent

10.30 Gudstjänst Veronica Åsebrant.

Pop-up kör (övning 9.15) Nattvard.

Söndax- avslutning. Fika

vecka 48

Ti. 29/11

19.00 Bibel och samtal Marie Knutsson


On. 30/11

13.30 Sygruppen


To. 1/12

14.00 Ekumenisk dagträff i församlingshemmet.

Se kommande annonsering.


Sö. 4/12

16.00 Utställning med försäljning, insamling och information om Barnsamaritens arbete. Fika.

Vecka 49

Hemgruppsvecka med bön i hemgrupperna


Sö. 11/12

10.30 Gudstjänst Conny Brännberg

Fika

vecka 50

Ti. 13/12

19.00 Gemensam bön med Betaniaförsamlingen i Hjo Pingstkyrka


On. 14/12

13.30 Sygruppens avslutning


Sö. 18/12

12.00 Grötlunch med andakt


vecka 52

Må. 26/12 Annandag jul

17.00 Julens sånger

Veronica Åsebrant, Marianne Holst m.fl.

PMU:s insamling för nödhjälp till ukraina

FN:s flyktingorgan UNHCR varnar för att de humanitära konsekvenserna kommer att bli katastrofala. Genom PMU:s globala nätverk har de möjlighet att stötta människor som nu drabbas. Behoven är stora och befaras bli enorma.


Vill du vara med och ge?


Swish: 9000506

Plusgiro: 900050-6

Märk gåvan: Ukraina

Har du några frågor eller vill samtala med någon?

Vi befinner oss i en tid då vi behöver varandra.

Behöver du någon att be tillsammans med?

Att samtala om livet, ställa frågor eller få förbön?

Hör av dig till oss!

var med och be för ukraina

om beskydd för folket och för fred

PSALM 46 :8-12

Herren Sebaot är med oss,

Jakobs Gud är vår borg.

Kom och se Herrens verk,

häpnadsväckande saker

gör han på jorden.

Han stillar strider över hela jorden,

han bryter bågen

och bräcker spjutet,

bränner upp vagnarna i eld. "Bli stilla och besinna

att jag är Gud,

upphöjd bland folken,

upphöjd på jorden."

Herren Sebaot är med oss,

Jakobs Gud är vår borg.