På gång

gudstjänster januari

websändningar på hemsidan

Sö. 3/1 10.30

Predikan Henrik Örnberg

Sång & musik: Marianne Holst


Sö. 10/1 10.30

Betraktelse: Eva-Lott Gram

Sång: Carina Thimberg


Sö. 17/1 10.30 Årshögtid

Predikan: Veronica Åsebrant

Alla olika- lika älskade


Må - fre 18/1 - 22/1 Ekumeniska Böneveckan

Websändningar varje dag 12.00

Hemsida och på facebook


Sö. 24/1 10.30

Gudstjänst med digitalt nattvardsfirande

Förbered bröd och dryck hemma.

Veronica Åsebrant. "Arbetsglädje i Guds hus 24-7"


Sö. 31/1 10.30

Predikan: Ola Gustavsson

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland. Folkhälsomyndigheten i Västra Götaland har skärpt råden. Utifrån dessa råd så har vi valt att inte ha några samlingar i kyrkan.Eventuella ändringar kan komma med kort varsel utifrån aktuella restriktioner från myndigheterna på grund av Covid 19. Vi webbsänder därför just nu alla våra andakter, gudstjänster och predikningar här och delvis på facebook.

Har du några frågor eller vill samtala med någon?

Vi befinner oss i en tid då vi behöver varandra.

Behöver du någon att be tillsammans med?

Att samtala om livet, ställa frågor eller få förbön?

Hör av dig till oss!

Bön för Corona pandemin

skriven av Sveriges kristna råd

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande.


I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa.


Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.


Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.


I Jesu namn.

Amen.

Den som bor i den Högstes skydd

och vilar i den Väldiges skugga,

han säger: "Herren är min tillflykt och min borg,

min Gud, som jag förtröstar på."

Psalm 91