På gång


GUDSTJÄNST ALLA SÖNDAGAR

SE KALENDER NEDAN

sönda´16

- bön & lovsång

- predikan

- dialogsamtal

Under några söndagar ändrar vi gudstjänstform

& gudstjänsttid till kl. 16.00!

Se kalendern.

SEPTEMBER

forts. vecka 35

Sö 1 sep 16.00 Cafégudstjänst

Att uppleva helande

Arne Eriksson vittnar och berättar

Insamling IBRA Thailand 50 år


Vecka 36

Under veckan bön i hemgrupperna

On 4 sep 13.00 Öppen verkstad

14.00 Sygruppen

Sö 8 sep 10.30 Gudstjänst Dennis Hjalmarsson

Andens gåvor med Jesus som förebild

Dop

Sång och musik Margit & Isak Björhag

Fika


Vecka 37

Ti 10 sep 19.00 Bön Luk 4:14-30

Sö 15 sep 10.00 -16.00 Församlingsdag

på Missveden


Vecka 38

Ti 17 sep 19.00 Bönevandring med

start i kyrkan Luk. 4:31-5:11

On 18 sep 13.00 Öppen verkstad

14.00 Sygruppen

Lö. 21 sep 8.00 Städdag

Sö 22 sep 16.00 Musikgudstjänst

Bankeryds brassband Insamling till

Barnsamariten. Lennart Andersson

Start Söndax. Fika


Vecka 39

Ti 24 sep 19.00 Gemensam bön i

Betania norra Fågelås

To 26 sep 14.00 Ekumenisk Dagträff i

Missionskyrkan

Sö 29 sep 10.30 Gudstjänst

Veronica Åsebrant

Andens gåvor: att be för helande

Söndax Fika


OKTOBER

Vecka 40

Under veckan bön i hemgrupperna

On 2 okt 13.00 Öppen verkstad

14.00 Sygruppen

17.30 JoD-start

Sö 6 okt 10.30 Bön och lovsångs- gudstjänst

Utsätt oss inte för prövning

Nattvard. Söndax

Fika. Församlingsmöte efter


Vecka 41

Ti 8 okt 19.00 Bön Luk. 5:12-32

On 9 okt 17.30 JoD

Sö 13 okt 10.30 Missionsmöte

Besök av Osman från Afghanistan

Söndax. Fika


Vecka 42

Ti 15 okt 19.00 Bönevandring med

start i kyrkan Luk. 5:33- 6:11

On 16 okt 13.00 Öppen verkstad

14.00 Sygruppen

17.30 JoD


Ekumenisk bibelhelg 19-20 okt

Se sep. annons


Vecka 43

Ti 22 okt 19.00 Bön Luk. 6:12-49

On 23 okt 17.30 JoD

Sö 27 okt 10.30 Gudstjänst

Jonas Melin Dopets gåva till

församlingen i varje tid

Söndax. Fika


Vecka 44

Ti 29 okt 19.00 Bön Luk. 7:1-17

To 31 okt 14.00 Ekumenisk Dagträff

i Pingstkyrkan

Lö 2 nov 18.00 Sånger om himlen

Sö 3 nov 10.30 Bön- och lovsångsgudstjänst

I evighet. Söndax. Fika