På gång


Gudstjänst söndagar 10.30

Obs! Andra gudstjänsttider under sommaren, se nedan.

Välkommen till våra gudstjänster!


vecka 26-30

Gudstjänst på Missveden tillsammans med Equmeniakyrkan varje sö. 18.00

Ta med egen fikakorg.

vecka 31

Möten på Lämmagården utanför Hjo

med Ingemar Helmner. Arr: Betania N Fågelås.

Se betaniafagelas.se för mer information.

Fr. 19.00

Lö. 19.00

Sö. 18.00

vecka 32

Sö. 14/8

10.30 Gudstjänst Elisabeth Blåberg. Fika efter.

VECKA 33

Sö. 21/8

10.30 Gudstjänst med nattvard. Veronica Åsebrant.

Obs! Ta med egen fikakorg- vi går ner till stadsparken efter och fikar tillsammans.

vecka 34

Sö. 28/8

10.30 Gudstjänst. Henrik Örnberg. Fika efter.

PMU:s insamling för nödhjälp till ukraina

FN:s flyktingorgan UNHCR varnar för att de humanitära konsekvenserna kommer att bli katastrofala. Genom PMU:s globala nätverk har de möjlighet att stötta människor som nu drabbas. Behoven är stora och befaras bli enorma.


Vill du vara med och ge?


Swish: 9000506

Plusgiro: 900050-6

Märk gåvan: Ukraina

Har du några frågor eller vill samtala med någon?

Vi befinner oss i en tid då vi behöver varandra.

Behöver du någon att be tillsammans med?

Att samtala om livet, ställa frågor eller få förbön?

Hör av dig till oss!

var med och be för ukraina

om beskydd för folket och för fred

PSALM 46 :8-12

Herren Sebaot är med oss,

Jakobs Gud är vår borg.

Kom och se Herrens verk,

häpnadsväckande saker

gör han på jorden.

Han stillar strider över hela jorden,

han bryter bågen

och bräcker spjutet,

bränner upp vagnarna i eld. "Bli stilla och besinna

att jag är Gud,

upphöjd bland folken,

upphöjd på jorden."

Herren Sebaot är med oss,

Jakobs Gud är vår borg.