Gudstjänst

KOM SOM DU ÄR

Varje söndag

firar vi gudstjänst kl 10.30, vissa söndagar kl. 16.00, se kalendern. Hit är alla välkomna. Det mest centrala i våra gudstjänster är bibelordet och bönen.


Gudstjänsten är likt en OAS dit vi får komma som vi är, med vår tro och våra tvivel och hämta ny kraft. Här förnyas vår tro  genom bibelordet som förmedlas, bönen, förbönen, lovsången och tillbedjan.  Nattvard  firas en gång i månaden där vi får möjlighet att ta emot och påminnas om Guds förlåtelse till oss genom Jesu död på korset. 

"Är någon törstig - så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans inre skall flyt strömmar av levande vatten. "


- Jesus