Internationellt

Verksamhet

Mission

Församlingen stöder:

  •  IBRA radio i  Afghanistan
  •  Församlingen i Nakorn Phatom i Thailand
  • Jeni och Mikael Bister arbetar med bibelöversättning och alfabetisering i Mocambique
  • Under året ger vi även bidrag till många andra organisationer vid enskilda satsningar som till PMU Interlife.