LIVSNÄRA HEMGRUPPER

En gång i månaden är det bön i våra hemgrupper.


Vi har flera hemgrupper som samlas i hemmen och delar livet - tron - bönen - bibelläsningen. Här får det livsnära samtalen stor plats. Här får vi dela livet i den lilla gemenskapen. Är du intresserad av att komma med i någon grupp- ta kontakt med vår pastor. 


Välkommen med!