Samtalsgrupp i existensiell hälsa

start 7/10

I olika skeden i livet är det nödvändigt att att stanna upp, samtala och möta livsfrågorna. Att få sätta ord på sina tankar och jobba med olika frågeställningar tillsammans i en grupp hjälper oss vidare och framåt.

Vi möts vid åtta olika tillfällen och samtalar utifrån WHO´s åtta kärnområden för existensiell hälsa; Upplevelse av sammanhang, Andlighet, Tillit, Meningen med livet, Upplevelse av helhet, Harmoni och inre lugn, Upplevelse av förundran och hopp.

Begränsat antal. Max 10 personer.

plats: hjo can help

tid: 8 torsdagar 18.30 - 20.00 START 7/10

anmälan: veronica.asebrant@pingst.se

el. ring el sms:a till 0739-090785

namn & telnr.